mestboete.nl is de site waarop onze expertise op het gebied van procedures op het gebied van de Meststoffenwet in het algemeen en procedures in het kader van de Meststoffenwet in het bijzonder is verzameld.

Het mestdossier, is naast een omvangrijk, vooral ook een complex en gesprecialiseerd dossier waarin regelgeving, juridische procedures, de uitvoering in de dagelijkse praktijk,  politiek, verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid en administratieve verplichtingen elkaar ontmoeten. Voor de agrarische ondernemer telt vooral dat laatste. Worden in dat traject fouten gemaakt, dan kunnen die later kostbaar blijken. Het is dan ook van belang dat vooraf zoveel mogelijk zaken gewoon goed geregeld zijn en in het geval toch een boete wordt opgelegd, hierop een deskundige reactie volgt. Mestboete.nl kan u hierbij van dienst zijn. Denk daarbij onder andere aan:

  • het ondersteunen van agrarisch ondernemers bij administratieve of fysieke controle
  • het opstellen van een zienswijze, een bezwaar- of een beroepschrift
  • het begeleiden bij zienswijze-, bezwaar- en beroepsprocedures
  • het ondersteunen of voeren van de vertegenwoordiging bij  hoorzittingen en rechtszaken;
  • het vastleggen en toetsen van de gevolgde procedures op een bedrijf of het geven van een second opinion daarover (bijvoorbeeld een intermediaire onderneming)

In onze dienstverlening  combineren we kennis van de mest- en mineralenstromen op het agrarische bedrijf met inhoudelijk juridische kennis van de Meststoffenwet en de (vervolg)stappen in de door RVO (namens de Staatsecretaris) hiertoe opgestarte gerechtelijke procedure. Daarin werken we regelmatig samen met rechtsbijstandsverzekeraars en advocatenkantoren.

Dit zodat u krijgt waar u recht op heeft: een krachtige ondersteuning bij het weerleggen van onterechte, onredelijke of onrechtmatige bestuurlijke boetes. Zonder poespas maar met beide voeten op de grond.

Van controle tot procedure: wij kunnen u bijstaan. Maar eigenlijk willen we het zover niet laten komen. We zetten onze kennis graag in om te voorkomen dat het einde van een controle het begin van een procedure betekent. Door interne procedures te beoordelen, daarover te overleggen met het bevoegde gezag, overeenkomsten van onze opmerkingen te voorzien en alternatieven voor te dragen en te verifiëren.

De activiteiten op het gebied van en ervaringen met procedures op het gebied van de meststoffenwet heeft Optimus mineraal verzameld op de site: mestboete.nl. Heeft u te maken met een (administratieve) controle, een voornemen tot het opleggen van een boete, een beslissing tot het opleggen van een boete of gewoon een vraag, neemt u dan vrijblijvend contact op. Misschien dat we iets voor u kunnen betekenen.