Transparantie voorop!

Optimus mineraal verricht haar werkzaamheden op basis van een uurtarief. Dit tarief bedraagt  € 105,-  per uur, exclusief BTW (01-01-2021). Voor reistijd wordt de helft van dit uurtarief in rekening gebracht (€ 52,50). Wanneer sprake is van een duidelijk omlijnde, op zichzelf staande, opdracht kan vooraf een maximaal aantal te besteden uren of een vaste prijs (offerte) worden afgesproken.

 

Bijkomende kosten

Naast het uurtarief worden bijkomende kosten in rekening gebracht. Dat zijn bijvoorbeeld griffierechten (die moeten worden betaald bij het indienen van beroep of hoger beroep), kosten van uittreksels en kosten voor (aangetekende) verzending van poststukken. We hanteren geen kilometervergoeding of kantoorkosten. Die zijn verwerkt in het uurtarief.

 

Inleidingen

Voor het geven van inleidingen of presentaties wordt een vaste prijsafspraak gemaakt afhankelijk van het onderwerp en de lengte van de presentatie. De kosten voor het verzorgen van een ‘standaard’ inleiding bedragen € 125,-  (korte inleiding) tot € 250,- (langere inleiding) excl. BTW, inclusief reis- en voorbereidingstijd. Voor meer op maat gesneden inleidingen en presentaties wordt een separate (vaste) prijsafspraak gemaakt.

 

Opdrachtbevestiging

Optimus mineraal bevestigd de gemaakte afspraken met een opdrachtbevestiging. Deze wordt digitaal toegestuurd.

 

Declaraties

Aan het begin van iedere maand declareert Optimus mineraal de uren en de eventueel bijkomende kosten over de maand daarvoor. Alle declaraties worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de datum van de declaratie, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Ook onze declaraties worden per email verstuurd.