De mestadministratie: van veel data, naar een juiste opgave en bruikbare gegevens

De administratie die moet worden gevoerd in het kader van de Meststoffenwet (en de melkfabrieken) is voor veel veehouders een noodzakelijk kwaad. Weliswaar een belangrijk noodzakelijk kwaad, want het dient als basis voor een aantal belangrijke beslissingen, maar leuk is anders. Bovendien is het ingewikkelde materie waarvan de regels nog wel eens aan verandering onderhevig zijn. Gaat het dan mis, dan kunnen de financiële consequenties aanzienlijk zijn.

Dat is ook waar Optimus mineraal u van dienst kan zijn: de controle van de gevoerde administratie en interpretatie van de uitkomsten daarvan. Zijn er punten die voor verbetering in aanmerking komen. Op die manier kunnen fouten worden vermeden en voorkomen en kan de planning (denk bijvoorbeeld aan de afvoer van dierlijke mest, de aanvoer van kunstmest of het aantal af te sluiten verwerkingsovereenkomsten) strak op de realisatie aansluiten.  Daarnaast is een belangrijk doel  om op basis van de  beschikbare data te komen tot bruikbare informatie die kan worden gebruikt in de toekomst en daarmee van toegevoegde waarde kan zijn voor de administratie en de bedrijfsvoering te bieden.

 

 

Uiteindelijk is het doel om te komen tot een praktische en goed gevoerde administratie,  zodat juiste opgaven kunnen worden gedaan bij de betreffende instanties (RVO, zuivel.nl) en die bovendien bruikbare informatie oplevert voor de toekomst: Niet meer, niet minder.

Wilt u meer weten over  Optimus mineraal en of we iets voor uw bedrijf zouden kunnen betekenen? Vul dan onderstaand contactformulier in en we nemen contact met u op.