De mestadministratie: van veel data, naar een juiste opgave en bruikbare gegevens

De administratie die moet worden gevoerd in het kader van de Meststoffenwet (en de melkfabrieken) is voor veel veehouders een noodzakelijk kwaad. Weliswaar een belangrijk noodzakelijk kwaad, want het dient als basis voor een aantal belangrijke beslissingen, maar leuk is anders. Bovendien is het ingewikkelde materie waarvan de regels nog wel eens aan verandering onderhevig zijn. Gaat het dan mis, dan kunnen de financiële consequenties aanzienlijk zijn.

Ook bij het voeren en controleren van uw administratie kan Optimus mineraal u van dienst zijn: van het uitwerken van uw administratie tot de controle van de gevoerde administratie en interpretatie van de uitkomsten daarvan. Zijn er punten die voor verbetering in aanmerking komen. Op die manier kunnen fouten worden vermeden en voorkomen en kan de planning (denk bijvoorbeeld aan de afvoer van dierlijke mest, de aanvoer van kunstmest of het aantal af te sluiten verwerkingsovereenkomsten) strak op de realisatie aansluiten.

Daarnaast is een belangrijk doel  om op basis van de  beschikbare kengetallen te komen tot bruikbare informatie die kan worden toegepast in de toekomst en daarmee van toegevoegde waarde kan zijn voor niet alleen de administratie maar ook voor de bedrijfsvoering en het rendement.

Uiteindelijk is het doel om te komen tot een praktische en correct gevoerde administratie,  zodat tijdig de juiste opgaves kunnen worden gedaan bij de betreffende instanties (RVO, zuivel.nl) en die bovendien bruikbare informatie oplevert voor  de toekomst: Niet meer, niet minder.

We hebben onze activiteiten op het gebied van de mestadministratie gebundeld onder de naam ‘mineraal-optimaal‘.  Wilt u meer weten over of zien of we iets voor uw bedrijf zou den kunnen betekenen? Neem dan een kijkje op de website van mineraal-optimaal of vul onderstaand contactformulier in en we nemen contact met u op.