Optimus mineraal BV. adviseert (agrarische) ondernemers bij alle onderwerpen die raken aan de productie, het gebruik en de verwerking van mest- en mineralen. Onze werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van bedrijven bij de juiste implementatie van de regelgeving op dit gebied,  het zorgdragen voor een correcte verantwoording van de geproduceerde, aan- of afgevoerde of verwerkte mest en de verslaglegging daarvan. Dit doen we door het begeleiden van de wettelijke (administratieve) verplichtingen bij bedrijven,  het ondersteunen bij controles door het bevoegde gezag,  en – wanneer het per abuis mis is gegaan – het adviseren bij juridische procedures. Dit laatste doen we, onder de naam mestboete.nl. We werken dan vooral advocatenkantoren, rechtsbijstandsverzekeraars en andere bij dergelijke procedures betrokken partijen,. Voor actuele zaken die spelen op dit gebied kunt u de website mestboete.nl bezoeken.

Tenslottet ondersteunen we agrarische ondernemers bij hun mineralenadministratie. Dit doen we onder de naam Mineraal optimaal. Meer informatie daarover vindt u op onze website mineraal-optimaal.nl.

Naast een overzicht van wat we doen treft u op deze website ook actuele  bijdragen aan over deze onderwerpen. De meest recente ziet u hierboven. De  minder recente – maar wellicht nog wel interessante stukken – kunt u vinden onder de pagina ‘actueel‘ of via de zoekfunctie. Vindt u het antwoord op uw vraag niet?  Dan kunt u uiteraard uw vraag rechtstreeks voorleggen aan Optimus mineraal via de pagina contact’, het contactformulier hieronder of via de contactgegevens die daarnaast op deze pagina zijn gegeven.