Welkom op de website van Optimus mineraal BV. Op deze website vindt u een kort overzicht van wat we doen en – voor zover mogelijk –  hoe we dat doen: Optimus mineraal adviseert (agrarische) ondernemers  op het gebied van mest- en mineralenstromen: van het sturen op efficiënt,  effectief en vooral duurzaam mineralengebruik, via het voldoen aan de wettelijke (administratieve) verplichtingen in het kader van de Meststoffenwet tot – wanneer het per abuis mis is gegaan – het adviseren en ondersteunen bij juridische procedures. Dit doen we op een praktische en op uw behoefte afgestemde manier. Meer informatie over de juridische aspecten van de Meststoffenwet vindt u op onze website mestboete.nl.

Naast een overzicht van deze werkzaamheden treft u op deze website ook actuele stukken en bijdragen aan die betrekking hebben op deze onderwerpen en thema’s. De meest recente ziet u hiernaast. De  minder recente – maar wellicht nog wel interessante stukken – kunt u vinden onder de pagina ‘actueel‘ of via de zoekfunctie. Treft u het antwoord op uw vraag niet aan dan kunt u uiteraard uw vraag voorleggen aan Optimus mineraal via de pagina contact’, het contactformulier hier onder of via de contactgegevens die daarnaast op deze pagina zijn gegeven.