De administratie die moet worden gevoerd in het kader van de Meststoffenwet (en de melkfabrieken) is voor veel agrarische bedrijven een noodzakelijk kwaad. Weliswaar een belangrijk noodzakelijk kwaad, want het dient als basis voor een aantal belangrijke beslissingen, maar leuk is anders. Bovendien is het een ingewikkeld noodzakelijk kwaad,  waarvan de regels nog wel eens aan verandering onderhevig zijn met uitzonderingen die vaak niet eens bij iedereen bekend zijn. Gaat het dan mis, dan kunnen de financiële consequenties aanzienlijk zijn.

Mineraal Optimaal is een initiatief van Optimus mineraal BV (snapt u hem nog). Binnen Mineraal Optimaal zijn onze diensten verzameld  die betrekking hebben op alle aspecten van de mineralenadministratie.  Van de regels voor de administratie, de controle van de gevoerde administratie, het uitvoeren van de juiste berekeningen en de interpretatie van de uitkomsten daarvan, tot het aangeven van mogelijkheden en valkuilen.

Op die manier kunnen fouten worden vermeden en kan de planning (denk bijvoorbeeld aan de afvoer van dierlijke mest, de aanvoer van kunstmest of het aantal af te sluiten, over te nemen of over te dragen verwerkingsovereenkomsten) zo goed mogelijk op de daadwerkelijke situatie aansluiten. Dit geeft rust en zekerheid. Daarnaast is een belangrijk doel  om op basis van de  beschikbare data te komen tot bruikbare informatie die kan worden toegepast in de toekomst en daarmee van toegevoegde waarde kan zijn voor niet alleen de administratie maar ook voor de bedrijfsvoering en het rendement.

Uiteindelijk is het doel om te komen tot een praktische, inzichtelijke en correct gevoerde administratie,  zodat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan en tijdig de juiste opgaves kunnen worden gedaan bij de betreffende instanties (RVO, zuivel.nl). Een administratie die bovendien bruikbare informatie oplevert voor de toekomst: Niet meer, niet minder.

Wilt u meer weten over Mineraal Optimaal en of we iets voor uw bedrijf zouden kunnen betekenen? Bel, app, mail ons of vul contactformulier op de pagina ‘contact‘ in en we nemen contact met u op.