Onderzaai bij maïs mislukt…..en nu?

In een eerder bericht besteden we op deze website aandacht aan de gewijzigde verplichting tot de teelt van een vanggewas na maïs op zand- en lossgrond. In het kort: aan de verplichting tot de teelt van een nagewas kan op 3 manieren invulling worden gegeven: Door onderzaai van een vanggewas; Door direct na de oogst van de maïs – maar voor 1 oktober – een vanggewas in te zaaien; Door direct na de oogst van de maïs – maar voor 31 oktober – een wintergraan te telen, waarbij het wintergraan als hoofdteelt gebruikt dient te worden in het volgende kalenderjaar. Veel maistelers hebben vanwege de ‘deadline’ van 1 oktober gekozen …

Read moreOnderzaai bij maïs mislukt…..en nu?

Lees verder

Een vanggewas na maïs; de regels op een rij

Sinds dit jaar zijn de regels rond het inzaaien van een vanggewas na maïs op zand en lössgrond enigszins aangepast. Verandering betekent altijd enige onduidelijkheid. Vandaar, hieronder  een samenvatting van de regels en de voorwaarden met betrekking tot het inzaaien van een vanggewas. Waarom een vanggewas na maïs? De wetgever stelt dat dat maïsteelt op zand- en lössgrond een groot risico voor uitspoeling van stikstof heeft. Mais stopt na juli met opnemen van stikstof, maar na die tijd komt er nog veel stikstof vrij. Deze stikstof blijft in de bodem achter die uit kan spoelen gedurende de winter. Om deze uitspoeling te voorkomen is de verplichting om  direct na de …

Read moreEen vanggewas na maïs; de regels op een rij

Lees verder