Houders van paarden, pony’s, ezels of zelfs zebra’s  moeten vanaf 21 april 2021 ook de verblijfplaats van deze dieren registreren of laten registreren op een UBN (uniek bedrijfsnummer). Op deze datum gaat namelijk de Europese Diergezondheidsverordening in. Deze verordening bepaalt – heel kort door de bocht – dat de locaties waar paardachtigen verblijven moeten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een UBN.

Deze verordening kent haar achtergrond in het feit dat het bij dierziektes belangrijk is om snel actie te kunnen ondernemen en bijvoorbeeld inzicht te krijgen in welke dieren met elkaar in contact kunnen zijn geweest.. Het is daarom belangrijk om te weten waar welk paard is en waar een paard heeft verbleven. Daarom zijn er regels voor de identificatie (paspoort en chip) en de registratie (melden in het I&R-systeem) van de dieren. De regels gelden voor alle dieren. Het maakt niet uit of ze voor als hobby of bedrijfsmatig worden gehouden.

Daarbij geldt dat de houder verantwoordelijk is voor een goede registratie. De houder is degene waar het dier verblijft, niet zozeer de eigenaar van het dier.  De houder is verantwoordelijk voor een correcte administratie.  Dit geldt bijvoorbeeld voor pensionstallen en maneges. Blijft een dier langer dan 30 dagen  op een locatie dan moet de eigenaar van het UBN van die locatie, als houder van het dier,  het dier registreren in het I&R-systeem.

Wie al over een UBN nummer beschikt kan zijn paarden vanaf 12 april 2021 aanmelden op dit nummer. Voor wie nog niet beschikt over een UBN nummer is het zaak om tijdig een nummer aan te vragen. Dit kan.bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoewel deze verordening los staat van de Meststoffenwet, heeft het indirect wel gevolgen voor de Meststoffenwet. Immers paardachtigen (paarden, ponies en ezels) vallen onder de meststoffenwet. Nu de verblijfplaats van de paardachtigen nadrukkelijker wordt geregistreerd is ook direct duidelijk op welke locatie de paarden verbleven. Deze paarden dienen dan ook te worden opgenomen in de mestadministratie. Dat was al zo, maar wordt door de registratie wel sneller en beter inzichtelijk. Het komt regelmatig voor dat de mestadministratie zich beperkt tot de bedrijfsmatig gehouden dieren, maar ook de paarden op een bedrijf of op een locatie dienen te worden meegenomen in de mestadministratie.  Het is daarmee van belang om – zeker dit jaar – hier attent op te zijn.