Heeft u zich uiterlijk 15 juni 2023 aangemeld voor de GLB-regelingen: Basispremie, Eco-regeling, Extra betaling jonge landbouwers en Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen? Dan dient u in de periode 15 oktober tot en met 30 november 2023 een definitieve aanvraag te doen in de Gecombineerde opgave 2023. Zonder deze definitieve aanvraag kan RVO  geen uitbetaling doen.

Bij de definitieve GLB-aanvraag moeten eventuele wijzigingen doorgevoerd worden in de Gecombineerde Opgave, zodat de bedrijfssituatie actueel is. Denk hierbij aan de volgende punten:

  • het wijzigen van een hoofdteelt, een voorteelt en/of (een) nateelt(en);
  • het wijzigen van de ingangsdatum en/of einddatum waarop het perceel in gebruik was;
  • het intrekken van een eco-regeling wanneer deze niet gerealiseerd zijn (bijvoorbeeld een vroeg rooigewas of mais met onderzaai);
  • het invullen van de inzaaidatum van het vanggewas

De inzaaidata van de vanggewassen zijn van belang voor onder andere de bemestingsnormen, de 1 oktober stimuleringsregeling en een eventueel rustgewas. In tegenstelling tot bij de voorlopige opgave in mei/juni van dit jaar zijn hiervoor nu 5 keuzes.

  1. uiterlijk 1 september gevolgd door de teelt van een niet-bemest vanggewas (rustgewas na korte teelt)
  2. uiterlijk 1 oktober
  3. Van 1 tot 15 oktober
  4. Van 16 oktober tot 1 november
  5. Na 1 november

Vooral voor de percelen met een vanggewas is het van belang de oorspronkelijke opgave nog eens goed en kritisch door te lopen: op welk perceel is welk vanggewas gezaaid en op welke datum. Mocht er een mengsel van vanggewassen zijn gezaaid dan is het belangrijk om te weten welk gewas er het meest op het perceel aanwezig is.