Om het hoofd te bieden aan de verspreiding van Corona virus heeft de overheid een aantal maatregelen afgekondigd. Optimus mineraal volgt deze maatregelen uiteraard. Als gevolg daarvan hebben we onze werkwijze enigszins aangepast. Door middel van dit bericht informeren we u hier over.

In de eerste plaats hebben we het aantal klantbezoeken beperkt. Is het urgent of nodig dan komen we uiteraard en  houden we vanzelfsprekend de inmiddels bekende hygiëne en andere maatregelen in acht. Bezoeken op kantoor zijn ook mogelijk. Gelukkig kunnen we op ons kantoor ruimschoots voldoen aan  de richtlijnen die het RIVM stelt. Lezingen en inleidingen  gaan vooralsnog echter niet door, tenzij vooraf duidelijk is dat de 1,5 meter afstand te allen tijde kan worden gewaarborgd.  

Uiteraard proberen we wel  en vooral zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en te blijven voor al al uw vragen en alle lopende zaken ‘gewoon’ door te laten gaan. We zijn bereikbaar via  telefoon, Whatsapp, e-mail, Zoom, Skype, Teams en via het contactformulier op deze site. Gelukkig kunnen we veel van onze werkzaamheden via deze middelen uitvoeren. Desnoods kunnen we ook met u meekijken op uw computer en zo uw vragen beantwoorden.

We realiseren ons dat dit wellicht geen ideale situatie is, maar gaan uit van eenieders begrip.