Momenteel bevinden we ons in Nederland in een uitzonderlijke situatie. Het zijn spannende en vooral onzekere tijden.

Om het hoofd te bieden aan de verspreiding van Corona virus heeft de regering een aantal maatregelen afgekondigd. Optimus mineraal ondersteunt deze maatregelen uiteraard en daarom hebben we onze werkwijze hierop aangepast. Door middel van dit bericht informeren we u hier over.

Eerst en vooral hebben we onze kantoorbezetting teruggebracht. We zijn niet gesloten, maar beperken wel het aantal klantbezoeken tot het urgente en noodzakelijke. Daarbij houden we vanzelfsprekend de inmiddels bekende hygiëne en andere maatregelen in acht. Bezoeken op kantoor beperken we tot de benodigde en daarbij houden we de richtlijnen van het RIVM in acht. Ook lezingen en inleidingen die plaats zouden vinden in maart tot en met juni gaan niet door.

Uiteraard proberen we wel  en vooral zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en te blijven voor al al uw vragen en alle lopende zaken ‘gewoon’ door te laten gaan. We zijn bereikbaar via (mobiele) telefoon, Whatsapp, e-mail, Zoom, Skype, Teams en via het contactformulier op deze site. Gelukkig kunnen we veel van onze werkzaamheden via deze middelen uitvoeren. Desnoods kunnen we ook met u meekijken op uw computer en zo uw vragen beantwoorden.

We realiseren ons dat dit wellicht geen ideale situatie is, maar gaan uit van eenieders begrip in deze.