Om het hoofd te bieden aan de verspreiding van de tweede golf van het Corona virus heeft de overheid een aantal verscherpte maatregelen afgekondigd en richtlijnen opgesteld. Optimus mineraal volgt deze maatregelen uiteraard op. Als gevolg daarvan hebben we onze dienstverlening hierop (enigszins) aangepast. Door middel van dit bericht informeren we u hierover.

In de eerste plaats hebben we het aantal klantbezoeken beperkt. Is een bezoek urgent of absoluut nodig dan komen we uiteraard en  houden we vanzelfsprekend de inmiddels bekende hygiëne en andere maatregelen in acht. Bezoeken op kantoor zijn mogelijk. We hebben op kantoor de mogelijkheid om voldoende afstand te houden en volgen de hygiëne maatregelen met betrekking tot reinigen en ontsmetten.  t. Lezingen en inleidingen  gaan vooralsnog echter niet door.  

Uiteraard proberen we wel  en vooral zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en te blijven voor al al uw vragen. Ook lopende zaken trachten we ‘gewoon’ door te laten gaan. We zijn bereikbaar via  telefoon, Whatsapp, e-mail, via Webex-meetings,  en via het contactformulier op deze site. Gelukkig kunnen we veel van onze werkzaamheden via deze middelen uitvoeren. Mocht het nodig zijn dan kunnen we ook met u meekijken op uw computer en zo uw vragen beantwoorden.

We realiseren ons dat dit wellicht geen ideale situatie is, maar gaan uit van eenieders begrip.

Eerst en vooral: blijf gezond.