Hoewel het langzaam maar zeker de goede kant uit lijkt te gaan met de verspreiding van het Corona virus, is het nog steeds belangrijk dat we de basismaatregelen van de overheid blijven respecteren.

Daarom hebben we binnen Optimus mineraal onze dienstverlening enigszins aangepast. Door middel van dit bericht informeren we u hierover.

In de eerste plaats hebben we het aantal klantbezoeken beperkt. Is een bezoek urgent of absoluut nodig dan komen we uiteraard langs en  houden we vanzelfsprekend de inmiddels bekende hygiëne en andere maatregelen in acht. Bezoeken op kantoor zijn ook mogelijk. We hebben op kantoor de mogelijkheid om voldoende afstand te houden en volgen de hygiëne maatregelen met betrekking tot reinigen en ontsmetten.  Lezingen en inleidingen  gaan vooralsnog echter niet door, wel kunnen deze worden verzorgd via Teams of een ander digitaal platform.  

Uiteraard proberen we zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en te blijven voor al al uw vragen. Ook lopende zaken trachten we ‘gewoon’ door te laten gaan. We zijn bereikbaar via  telefoon, Whatsapp, e-mail, via Teams-bijeenkomsten  en via het contactformulier op deze site. Gelukkig kunnen we veel van onze werkzaamheden via deze middelen uitvoeren. Mocht het nodig zijn dan kunnen we ook met u meekijken op uw computer en zo uw vragen beantwoorden.

We realiseren ons dat dit wellicht geen ideale situatie is, maar gaan uit van eenieders begrip.

Eerst en vooral: blijf gezond.